వెర్డ్

ఉత్పత్తిని ధృవీకరించండి

trgh

ఎయిర్‌బోటా సెక్యూరిటీ చెకింగ్

మేము అన్ని AlERBOTAప్రొడక్ట్‌ల కోసం ఉత్పత్తి సమయంలో అత్యుత్తమ బ్యాటరీ, ఎలిక్విడ్ మరియు ఖచ్చితమైన నాణ్యతా తనిఖీని ఉపయోగించాము.కానీ పేలవమైన బ్యాటరీని ఉపయోగించి క్లోన్లు ఉండవచ్చు మరియు తక్కువ నాణ్యత నియంత్రణతో ఎలియుజిడ్ ఉండవచ్చు, కాబట్టి మేము ప్రతి ఒక్క AlERBOTA ఉత్పత్తిపై ప్రామాణికమైన స్టిక్కర్లను కలిగి ఉన్నాము, ఫలితంగా, ఉత్పత్తి అసలైనదా లేదా క్లోన్ కాదా అనే ఆలోచనను వినియోగదారులు కలిగి ఉండవచ్చు.